NGUYỄN HỮU TUYÊN

Chủ Tịch LYBANA HOLDING

Tôi đã kiếm 1 tỷ đầu tiên trên Internet như thế nào và bạn cũng có thể làm như thế!

VỀ TÔI

7 năm kinh nghiệm thực chiến

Affiliate : Tạo hệ thống thu nhập thụ động global

5 năm kinh nghiệm Coaching

Từng Coaching trên 100 học viên
Trên 30% học viên đã có thu nhập thụ động 10000USD/tháng

7 năm kinh nghiệm thực chiến

Youtube: Tạo hệ thống 15 triệu người đăng k

7 năm

Kinh nghiệm

7 năm

Kinh nghiệm

7 năm

Kinh nghiệm

7 năm

Kinh nghiệm

BẠN CÓ MUỐN KHÁM PHÁ TOÀN BỘ QUY TRÌNH CHI TIẾT ĐỂ TẠO NÊN 1 KÊNH YOUTUBE HÀNG TRIỆU LƯỢT XEM, TẠO RA THƯƠNG HIỆU, TẠO RA HÀNG TỶ ĐỒNG DOANH THU?

  • Cách chi tiết bao gồm video và đầy đủ tài liệu mẫu đi kèm cực kỳ chi tiết hướng dẫn các bước từ con số 0 tôi đã tạo ra hàng Triệu đô doanh thu trên nền tảng Youtube
  • Cách chi tiết bao gồm video và đầy đủ tài liệu mẫu đi kèm cực kỳ chi tiết hướng dẫn các bước từ con số 0 tôi đã tạo ra hàng Triệu đô doanh thu trên nền tảng Youtube
  • Cách chi tiết bao gồm video và đầy đủ tài liệu mẫu đi kèm cực kỳ chi tiết hướng dẫn các bước từ con số 0 tôi đã tạo ra hàng Triệu đô doanh thu trên nền tảng Youtube
  • Cách chi tiết bao gồm video và đầy đủ tài liệu mẫu đi kèm cực kỳ chi tiết hướng dẫn các bước từ con số 0 tôi đã tạo ra hàng Triệu đô doanh thu trên nền tảng Youtube

CÁC KÊNH & KẾT QUẢ HIỆN TẠI